15/07/2024 14:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái liên khúc
採蓮曲

Tác giả: Lý Khang Thành - 李康成

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2009 03:05

 

Nguyên tác

採蓮去,月沒春江曙。
翠鈿紅袖水中央,
青荷蓮子雜衣香,
雲起風生歸路長。
歸路長,那得久。
各回船,兩搖手。

Phiên âm

Thái liên khứ, nguyệt một xuân giang thự.
Thuý điền hồng tụ thuỷ trung ương,
Thanh hà liên tử tạp y hương,
Vân khởi phong sinh quy lộ trường.
Quy lộ trường, na đắc cửu.
Các hồi thuyền, lưỡng dao thủ.

Bản dịch của Mai Lăng

Hái mau! Trăng xế, hừng sông
Cánh hồng trâm biếc xuân lồng bóng gương
Lá hoa sen đượm tà hương
Mây trôi gió thổi tận phương xa vời
Lẽ đâu chung mãi đường dài?
Quay thuyền tay nắm, lắc hoài không buông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Khang Thành » Thái liên khúc