25/05/2022 23:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 17:35

 

Nuối tiếc làm chi chiếc gậy tà
Tám mươi nào ngại phải đi xa
Ghé chân bên giậu anh hàng xóm
Chẳng lẽ mình ta dắt lấy ta
16-10-1995

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Vô đề