04/07/2020 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước lụt Hà Nam

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2006 09:12

 

Quai Mễ Thanh Liêm đã lở rồi,
Vùng ta thôi cũng lụt mà thôi
Gạo dăm ba bát[1] cơ còn kém,
Thuế một vài nguyên[2] dáng vẫn đòi.
Tiếng sáo vo ve chiều nước vọng.
Chiếc thuyền len lỏi bóng trăng trôi.
Đi đâu cũng thấy người ta nói,
Mười chín năm nay lại cát bồi.
Năm Canh Dần (1890), mưa lụt đã phá vỡ con đê quai làng Mễ Tràng thuộc huyện Thanh Liêm, gây ra nạn đói kém ở vùng Hà Nam, Nam Định.

Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)
2. Nguyễn Khuyến – Tác phẩm, Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1984
3. Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
[1] Có bản chép “Gạo dăm ba bữa”.
[2] Có bản chép “Thuế một hai nguyên”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Nước lụt Hà Nam