18/05/2024 17:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man kỳ 2
菩薩蠻其二

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 18:24

 

Nguyên tác

錄雲鬢上飛金雀
愁眉翠歛春煙薄
香閨掩芙蓉
畫屏山幾重
窗寒天欲曙
猶結同心炬
啼粉汙羅衣
問君何日歸

Phiên âm

Lục vân mấn thượng phi kim tước
Sầu my thuý liễm xuân yên bạc
Hương khuê yểm phù dung
Hoạ bình sơn kỷ trùng
Song hàn thiên dục thự
Do kết đồng tâm cự[1]
Đề phấn ô la y
Vấn quân hà nhật quy

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Mây xanh làn tóc cài kim tước
Liễu my sầu dúi hơi xuân mướt
Hương các khép phù dung
Bình sơn hoạ mấy trùng
Bình minh song lạnh buốt
Còn kết đồng tâm đốt
Phấn lệ hoen la y
Hỏi chàng ngày nào về ?
[1] Cự là bó đuốc, buộc nhiều cây lau thành bó đuốc gọi là "đồng tâm cự".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Bồ tát man kỳ 2