07/10/2022 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Tam Tổ Vịnh
贈祖三詠

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 02/05/2011 07:05

 

Nguyên tác

蠨蛸掛虛牖,
蟋蟀鳴前除。
歲晏涼風至,
君子復何如。
高館闃無人,
離居不可道。
閑門寂已閉,
落日照秋草。
雖有近音信,
千里阻河關。
中復客汝潁,
去年歸舊山。
結交二十載,
不得一日展。
貧病子既深,
契闊餘不淺。
仲秋雖未歸,
暮秋以為期。
良會詎幾日,
終自長相思。

Phiên âm

Tiêu sao quải hư dũ,
Tất suất minh tiền trừ.
Tuế yến lương phong chí,
Quân tử phục hà như.
Cao quán khuých vô nhân,
Ly cư bất khả đạo.
Nhàn môn tịch dĩ bế,
Lạc nhật chiếu thu thảo.
Tuy hữu cận âm tín,
Thiên lý trở hà quan.
Trung phục khách Nhữ, Dĩnh,
Khứ niên quy cựu sơn.
Kết giao nhị thập tải,
Bất đắc nhất nhật triển.
Bần bệnh tử ký thâm,
Khiết khoát dư bất thiển.
Trọng thu tuy vị quy,
Mộ thu, dĩ vi kỳ.
Lương hội cự kỳ nhật,
Chung tự trường tương ty (tư).

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Nhện đu cửa sổ trống,
Dế ca trước thềm cao.
Năm hết gió mát thổi,
Anh bây giờ ra sao?
Quán không người bỏ vắng,
Đi nơi khác rồi ru?
Cửa đóng cài then khoá,
Nắng chiều chiếu cỏ thu.
Gần đây có tin tức,
Nhưng nghìn dặm sơn khê.
Lại làm khách Nhữ, Dĩnh,
Núi xưa năm ngoái về.
Hai mươi năm kết bạn,
Chưa một ngày vui chung.
Anh bệnh nghèo trầm trọng,
Tôi vất vả lao lung.
Tháng tám chưa về được,
Hẹn nhau buổi thu tàn.
Vài ngày vui gặp gỡ,
Rồi nhớ nhau miên man.
Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tặng Tam Tổ Vịnh