30/03/2020 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn xuất Tân Đình
晚出新亭

Tác giả: Âm Khanh - 陰鏗

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2010 19:45

 

Nguyên tác

大江一浩蕩,
離悲足幾重。
潮落猶如蓋,
雲昏不作峰。
遠戍惟聞鼓,
寒山但見松。
九十方稱半,
歸途詎有蹤。

Phiên âm

Đại giang nhất hạo đãng,
Ly bi túc kỷ trùng.
Triều lạc do như cái,
Vân hôn bất tác phong.
Viễn thú duy văn cổ,
Hàn sơn đãn kiến tùng.
Cửu thập phương xưng bán,
Quy đồ cự hữu tung.

Bản dịch (của Bản dịch của Phạm Công Đạt)

Sông to cuồn cuộn chảy
Biệt ly lớp lớp buồn
Triều xuống như lồng úp
Mây tối mất hình non
Đồn xa nghe trống rộn
Núi lạnh bóng thông còn
Chín mươi mới kể nửa
Ngõ về há không đường
Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âm Khanh » Vãn xuất Tân Đình