29/10/2020 21:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chia nửa vầng trăng

Tác giả: Nhược Thu - Tạ Văn Hiến

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ngô thư vào 29/06/2009 21:45

 

Anh ngồi chia nửa vầng trăng
Gởi em một nửa, nửa giăng đầu tường
Trăng thu em giữ làm gương
Để soi anh chốn dặm trường nắng mưa
Giờ này em đã ngủ chưa
Sao trăng ửng đỏ như vừa biết yêu
Nhớ nhung in dấu bên chiều
Nửa trăng quên ngủ dáng kiều xác xơ
Đường trần xa lắc xa lơ
Nhìn trăng chợt nhớ vô bờ về em
Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhược Thu » Chia nửa vầng trăng