09/12/2022 18:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hậu xuất tái kỳ 1
後出塞其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/01/2009 23:12

 

Nguyên tác

男兒生世間。
及壯當封侯。
戰伐有功業。
焉能守舊丘?
召募赴薊門,
軍動不可留。
千金買馬鞍,
百金裝刀頭。
閭里送我行,
親戚擁道周。
斑白居上列,
酒酣進庶羞。
少年彆有贈,
含笑看吳鉤。

Phiên âm

Nam nhi sinh thế gian.
Cập tráng đương phong hầu.
Chiến phạt hữu công nghiệp.
Yên năng thủ cựu khâu?
Chiêu mộ phó Kế Môn,
Quân động bất khả lưu.
Thiên kim mãi mã yên,
Bách kim trang đao đầu.
Lư lý tống ngã hành,
Thân thích ủng đạo chu.
Ban bạch cư thượng liệt,
Tửu hàm tiến thứ tu.
Thiếu niên biệt hữu tặng,
Hàm tiếu khán ngô câu.

Dịch nghĩa

Chàng trai sinh ra ở trên đời này,
Lớn lên đương nhiên là phải lập công danh.
Gia nhập quân đội ấy là xây dựng sự nghiệp,
Như thế mới giữ được xóm làng cũ.
Được tuyển mộ rồi đưa ra Kế Môn,
Việc quân thì di động không thể ở yên một chỗ.
Cái yên ngựa giá cả ngàn vàng và vũ khí,
Giá cả trăm để trang phục cho người lính.
Làng xóm tiễn mình lên đường,
Thân thích đứng chật đường để đưa.
Các cụ tóc hoa râm ngồi chiếu trên,
Rượu uống kèm nhiều món ăn.
Chàng trẻ ra đi có quà tặng,
Miệng mỉm cười nhìn con dao quý.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Làm trai sinh ở đời,
Lớn phải lập danh cao.
Đánh dẹp có công nghiệp,
Há giữ mãi làng sao?
Mộ lính đến Kế Môn,
Quân trẩy, cầm được đâu.
Ngàn vàng sắm roi ngựa,
Trăm vàng sắm lưỡi đao.
Làng xóm tiễn lên đường,
Bà con quây lấy nhau.
Tóc bạc ngồi trên hết,
Rượu trước, thức ăn sau.
Ra đi trai được tặng,
Mỉm cười ngắm gương trao.
Những bài thơ này làm năm 755 lúc An Lộc Sơn vừa khởi binh. Đây là lời một người lính trốn thoát khỏi doanh trại An Lộc Sơn kể về những gì thấy ở biên cương.
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hậu xuất tái kỳ 1