25/09/2021 00:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thạch kính
石鏡

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 22:05

 

Nguyên tác

蜀王將此鏡,
送死置空山。
冥寞憐香骨,
提攜近玉顏。
眾妃無復歎,
千騎亦虛還。
獨有傷心石,
埋輪月宇間。

Phiên âm

Thục vương tương thử kính,
Tống tử trí không sơn.
Minh mịch lân hương cốt,
Đề huề cận ngọc nhan.
Chúng phi vô phục thán,
Thiên kỵ diệc hư hoàn.
Độc hựu thương tâm thạch,
Mai luân nguyệt vũ gian.

Dịch nghĩa

Vị được phong vương xứ Thục đem cái gương này,
Đem chôn với người chết đặt nơi núi vắng.
Trầm lặng thương bộ xương thơm,
Ngang nhiên gần với sắc đẹp như ngọc.
Các vợ khác của vua không phải than vãn nữa,
Ngàn ngựa cỡi cũng phải trở về không.
Chỉ có gương bằng đá đau lòng kia,
Chôn trong khoảng trống với vầng trăng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thục vương đem kính này,
Đưa ma, chôn núi vắng.
Xương thơm âm thầm thương,
Vẻ ngọc ngang nhiên đứng.
Các phi hết thở than,
Ngàn xe về để trống.
Chỉ tội cho đá kia,
Chôn mãi cùng trăng sáng.
(Năm 761)

Gương đá do Thục vương cho dựng để tưởng niệm người vợ yêu. Gương có đường kính 2 thước và đặt cao 5 thước, đặt tại ngoại ô Thành Đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thạch kính