13/08/2022 20:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt bút thi
絕筆詩

Tác giả: Ông Đồng Hoà - 翁同龢

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 18/09/2008 18:37

 

Nguyên tác

六十年中事,
凄涼到蓋棺。
不將兩行淚,
輕向汝曹彈。

Phiên âm

Lục thập niên trung sự,
Thê lương đáo cái quan.
Bất tương lưỡng hàng lệ,
Khinh hướng nhữ tào đàn.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Sự thế sáu mươi năm
Thê lương đến nhập quan
Vì mọi người, chẳng thể
Khinh suất để lệ tràn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ông Đồng Hoà » Tuyệt bút thi