02/07/2022 18:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu mạch
柳陌

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2020 22:27

 

Nguyên tác

漫道淵明手下栽,
行行翠結綠珠䰄。
平陽天若垂雲到,
周道人從擁蓋來。
曾向金堤維錦纜,
更隨玉女上章臺。
笑余不是偷閑客,
佔得輕風興樂哉。

Phiên âm

Mạn đạo Uyên Minh[1] thủ hạ tài,
Hàng hàng thuý kết Lục Châu[2] tai.
Bình dương thiên nhược thuỳ vân đáo,
Chu đạo nhân tòng ủng cái lai.
Tằng hướng kim đê duy cẩm lãm,
Canh tuỳ ngọc nữ thướng Chương Đài[3].
Tiếu dư bất thị thâu nhàn khách,
Chiếm đắc khinh phong hứng lạc tai.

Dịch nghĩa

Đồn rằng Uyên Minh vun trồng nên đó,
Hàng hàng xanh rờn thành mái tóc nàng Lục Châu.
Dường như trời rủ đám mây xuống đất bằng,
Tựa hồ người mang lọng che con đường lớn.
Từng buộc dây gấm vào dải “đê vàng”,
Lại leo lên Chương Đài theo ngọc nữ.
Cười ta chẳng phải là khách trộm lúc thư nhàn,
Nhưng đón được làn gió nhẹ, hứng thú lắm thay!

Bản dịch của Lâm Giang

Nghe nói Uyên Minh trồng rặng liễu,
Hàng hàng kết tóc Lục Châu xanh.
Tựa trời rủ xuống, mây trùm đất,
Như thể bên đường, lọng che quanh.
Dây gấm đê vàng, từng buộc chặt,
Chương Đài ngọc nữ, bước theo nhanh.
Cười mình chẳng phải thư nhàn khách,
Hứng thú xiết bao, chiếm gió thanh.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
[1] Tức Đào Tiềm, nhà thơ điển viên đời Tấn. Ông từ quan về ở ẩn tại quê nhà, có trồng năm cây liễu và viết bài Ngũ Liêu tiên sinh truyện để nói chí hướng của mình.
[2] Tên người con gái đẹp, thiếp yêu của Thạch Sùng đời Tấn.
[3] Tên một con đường ở kinh đô Trường An đời Đường. Hàn Hoành lấy một người kỹ nữ họ Liễu ở con đường này, rồi đi làm quan nơi xa, Liễu thị ở nhà bị tướng Phiên cướp mất, ba năm sau mới được tái hợp. Ở đây vì tả rặng liễu, nên tác giả nhắc đến điển cố này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Liễu mạch