15/05/2021 09:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Lạc Thiên đăng Thê Linh tự tháp
同樂天登棲靈寺塔

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 18:52

 

Nguyên tác

步步相攜不覺難,
九層雲外倚闌幹。
忽然笑語半天上,
無限遊人舉眼看。

Phiên âm

Bộ bộ tương huề bất giác nan,
Cửu tằng vân ngoại ỷ lan can.
Hốt nhiên tiếu ngữ bán thiên thượng,
Vô hạn du nhân cử nhãn khan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bước bước tay cầm không biết khó
Chín tầng mây tháp tựa lan can
Giữa trời bỗng tiếng ai cười đó
Khách bộ hành đưa mắt nhìn lên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Đồng Lạc Thiên đăng Thê Linh tự tháp