02/12/2020 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mở bút ghi điềm

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 31/07/2008 23:01

 

Tin xuân gà gáy rách trời đêm
Tuổi nửa trăm vừa nửa chục thêm.
Đủ thấy điềm lành hai nửa nước
Một nhà trong ấm với ngoài êm.
(Tết Kỷ Dậu)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Mở bút ghi điềm