23/05/2024 02:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt kỳ 1 (Đoạn tục Vu sơn vũ)
月其一(斷續巫山雨)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2014 14:16

 

Nguyên tác

斷續巫山雨,
天河此夜新。
若無青嶂月,
愁殺白頭人。
魍魎移深樹,
蝦蟆動半輪。
故園當北斗,
直指照西秦。

Phiên âm

Đoạn tục Vu sơn vũ,
Thiên Hà thử dạ tân.
Nhược vô thanh chướng nguyệt,
Sầu sát bạch đầu nhân.
Võng lượng di thâm thụ,
Hà mô động bán luân[1].
Cố viên đương Bắc Đẩu,
Trực chỉ chiếu tây Tần.

Dịch nghĩa

Mưa nơi núi Vu dứt nối,
Sông ngân trên trời đêm nay như mới.
Nếu mà không có trăng như núi xanh che,
Thì người đầu bạc này ắt buồn muốn chết.
Như có ma quái lượn trong lùm cây sâu,
Tôm cua sao động nửa bánh xe.
Vườn cũ ngang với sao Bắc,
Chiếu thẳng vào phía tây vùng Tần.

Bản dịch của Nhượng Tống

Sông Ngân mới mặt đêm nay
Non Vu mưa mãi, chẳng ngày nào không
Ngàn xanh ví vắng trăng trong
Con người đầu bạc buồn lòng biết bao
Nửa vành bóng thỏ treo cao
Ma rừng, quỷ núi nấp vào đám cây
Chuôi sao Bắc Đẩu đương xoay
Xin soi vườn cũ miền tây châu Tần
(Năm 767)

[1] Bóng mặt trăng phản chiếu dưới nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nguyệt kỳ 1 (Đoạn tục Vu sơn vũ)