27/06/2022 03:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung đàn trong sương
Струна в тумане

Tác giả: Olga Berggoltz - Ольга Берггольц

Nước: Nga
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 11/07/2007 00:26

 

Nguyên tác

Струна в тумане —
песня моя сейчас,
зато не обманет
она никого из вас.

Она отзовётся тебе,
одинокий друг.
Она оборвётся,
если изменит звук.

Ночная страна
дорогою дальнею манит,
и глухо звучит струна,
струна в тумане...

Bản dịch của Thuỵ Anh

Bài ca của tôi bây giờ -
cung đàn trong sương mờ mịt,
nhưng nó chẳng dối lừa
không một ai trong các bạn

Bài ca đáp lời người,
bạn cô đơn tôi hỡi
Bài ca sẽ ngừng lời
nếu thay thanh âm mới

Đất nước trong đêm tối
vẫy gọi nẻo đường xa,
và cung đàn vang nghẹn
trong sương mịt mờ xa
1940.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Olga Berggoltz » Cung đàn trong sương