06/12/2022 05:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa xuân
Printemps

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 14/06/2022 08:21

 

Nguyên tác

Il y a sur la plage quelques flaques d’eau
Il y a dans les bois des arbres fous d’oiseaux
La neige fond dans la montagne
Les branches des pommiers brillent de tant de fleurs
Que le pâle soleil recule

C’est par un soir d’hiver dans un monde très dur
Que je vis ce printemps près de toi l’innocente
Il n’y a pas de nuit pour nous
Rien de ce qui périt n’a de prise sur toi
Et tu ne veux pas avoir froid

Notre printemps est un printemps qui a raison.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Bãi biển có vài vũng nước loang
Rừng cây có tiếng chim rộn ràng
Tuyết giá đang dần tan trên núi
Trên cành cây táo hoa điểm trang
Hãy để cho mặt trời phai tan

Vào tối mùa đông trời giá băng
Giữ mãi cho em xuân vĩnh hằng
Đôi ta không có vùng đêm tối
Sống chết bên em với ân cần
Và em không muốn đời lạnh lẽo

Chúng mình ở lại với mùa xuân.
In trong thi tập Le phénix (Phượng hoàng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Mùa xuân