03/10/2022 05:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ diễm thi kỳ 2
古豔詩其二

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 07:13

 

Nguyên tác

深院無人草樹光,
嬌鶯不語趁陰藏。
等閒弄水浮花片,
流出門前賺阮郎。

Phiên âm

Thâm viện vô nhân thảo thụ quang,
Kiều oanh bất ngữ sấn âm tàng.
Đẳng nhàn lộng thuỷ phù hoa phiến,
Lưu xuất môn tiền trám Nguyễn lang.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhà sâu vắng, cỏ cây không
Oanh xinh im tiếng bóng râm ẩn mình
Hoa rơi đùa dỡn nước xanh
Chảy qua cửa ghẹo cho đành Nguyễn lang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Cổ diễm thi kỳ 2