11/08/2022 08:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 09
Sonnet 09

Tác giả: Edmund Spenser

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 28/01/2022 16:31

 

Nguyên tác

Long-while I sought to what I might compare
Those powrefull eies, which lighte[n] my dark spright,
Yet find I nought on earth to which I dare
Resemble th’ymage of their goodly light.

Not to the Sun: for they doo shine by night;
Nor to the Moone: for they are changed never;
Nor to the Starres: for they have purer sight;
Nor to the fire: for they consume not ever;

Nor to the lightning: for they still persever;
Nor to the Diamond: for they are more tender;
Nor unto Christall: for nought may them seer;
Nor unto glasse: such basenesse mought offend her;

Then to the Maker selfe they likest be,
Whose light doth lighten all that here we see.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tự lâu rồi anh cứ hoài so sánh
Ánh huy hoàng chiếu rọi chốn tối tăm
Anh không dám gì trên cõi trần gian
Giống hình ảnh của ánh soi lành thiện.

Không mặt trời: vì sáng vào đêm đến
Cũng không trăng: bởi chẳng đổi thay gì
Không với sao: vì tinh khiết nhu mì
Chẳng với lửa: bởi không hề tan huỷ.

Chẳng tia chớp: vì kiên gan bền chí
Không kim cương: bởi tính thật dịu hiền
Chẳng pha lê: vì không dễ kiếm tìm
Không gương chiếu: để em không lầm lỗi.

Rồi trang điểm bản thân yêu nổi trội
Ánh sáng nào đôi ta thấy nơi đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edmund Spenser » Sonnet 09