31/10/2020 21:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quách tiên sinh
郭先生

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2005 13:15

 

Nguyên tác

萍水相逢談片刻,
郭君對我甚慇懃。
雪中送炭雖然少,
世界仍存這種人。

Phiên âm

"Bình thủy tương phùng"[1], đàm phiến khắc,
Quách quân đối ngã thậm ân cần;
"Tuyết trung tống thán"[2] tuy nhiên thiểu,
Thế giới nhưng tồn giá chủng nhân.

Dịch nghĩa

"Bèo nước gặp nhau", chuyện trò chốc lát,
Bác Quách đối với ta hết sức ân cần;
Những người "trong tuyết cho than" tuy rằng ít,
Nhưng trên đời vẫn còn những người như thế.

Bản dịch của Nam Trân, Huệ Chi

“Gặp nhau bèo nước”, chuyện gần xa,
Ông Quách ân cần đối đãi ta;
“Rét đến cho than”, không mấy kẻ,
Đời nay người thế vẫn còn mà.
Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000
[1] "Bình thuỷ tương phùng": thành ngữ Trung Quốc nghĩa là bèo theo nước khi hợp khi tan, ý nói những người chưa từng quen biết bỗng dưng gặp nhau.
[2] "Tuyết trung tông thán": thành ngữ Trung Quốc nghĩa là cho than sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi, ý nói giúp đỡ người khác những lúc hoạn nạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Quách tiên sinh