21/05/2022 11:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ Xuân Diệu

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 08:41

 

Sấu rụng, cây già, đứng ngẩn ngơ
Cửa xanh lá sách khép phòng thơ
Người đi - còn cả kho tình tứ
Vương tới đời sau những mối tơ
12-1990

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Nhớ Xuân Diệu