02/07/2022 00:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du hải môn lữ thứ
俞海門旅次

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 20/10/2010 09:09

 

Nguyên tác

朝宗一派水涓涓,
浩渺洪濤接海煙。
月盎河陰蟾影弄,
周盤春暖玉生煙。
婆婆曬岸漁村網,
遠遠衝風賈客船。
日暮波心翹首望,
篷萊咫尺夕陽邊。

Phiên âm

Triều tông nhất phái thuỷ quyên quyên,
Hạo diểu hồng đào tiếp hải yên.
Nguyệt Áng hà âm thiềm ảnh lộng,
Chu Bàn xuân noãn ngọc sinh yên.
Bà bà sái ngạn ngư thôn võng,
Viễn viễn xung phong cổ khách thuyền.
Nhật mộ ba tâm kiều thủ vọng,
Bồng Lai chỉ xích tịch dương biên.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Một dòng vun vút lao ra biển
Sóng lớn muôn tầm lẫn ráng khơi
Nguyệt Áng sông nhoè trăng lộng bóng
Chu Bàn xuân ấm ngọc phun hơi
Lưới chài rải rác phơi đầu bãi
Thuyền khách vời xa đón gió trời
Ác lặn giữa dòng quay ngắm cảnh
Non Bồng gang tấc phía chiều rơi
Cửa Bạng (còn có tên cửa Du) ở huyện Ngọc Sơn trấn Thanh Hoá. Vua làm bài thơ này trong dịp thân chinh đi đánh Chiêm Thành năm 1470.

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Du hải môn lữ thứ