28/06/2022 18:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn địch
聞笛

Tác giả: Lưu Khắc Trang - 劉克莊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2018 23:06

 

Nguyên tác

少年球馬逐秋風,
笛起連營響裂空。
今夕夢回村墅冷,
一枝孤奏月明中。
初如廢將哭窮邊,
又似孤臣訴左遷。
何必謝公雙淚落,
野人聽罷亦凄然。

Phiên âm

Thiếu niên cầu mã trục thu phong,
Địch khởi liên doanh hưởng liệt không.
Kim tịch mộng hồi thôn thự lãnh,
Nhất chi cô tấu nguyệt minh trung.
Sơ như phế tướng khốc cùng biên,
Hựu tự cô thần tố tả thiên.
Hà tất Tạ công song lệ lạc,
Dã nhân thính bãi diệc thê nhiên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trẻ mơ ngựa đuổi gió thu,
Xé trời địch nổi phá thù quân doanh.
Đêm nay mộng đến quê lành,
Sáo đơn một chiếc dỗ dành đêm trăng.
Khóc nơi biên cảnh tướng quèn,
Khóc vì giáng chức đuổi ngăn cô thần.
Tạ công lệ nhỏ đâu cần,
Người rừng nghe mới bần thần tái tê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Khắc Trang » Văn địch