19/01/2022 11:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc ảnh
菊影

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2007 17:57

 

Nguyên tác

秋光疊疊復重重,
潛度偷移三徑中。
窗隔疏燈描遠近,
籬篩破月鎖玲瓏。
寒芳留照魂應駐,
霜印傳神夢也空。
珍重暗香休踏碎,
憑誰醉眼認朦朧。

Phiên âm

Thu quang điệp điệp phục trùng trùng,
Tiềm độ thâu di tam kính trung.
Song cách sơ đăng miêu viễn cận,
Ly si phá nguyệt toả linh lung.
Hàn phương lưu chiếu hồn ưng trú,
Sương ấn truyền thần mộng dã không.
Trân trọng ám hương hưu đạp toái,
Bằng thuỳ tuý nhãn nhận mông lung.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Gương thu từng lớp ngất lưng trời,
Lẩn lút trong vườn dạo bước chơi.
Đèn vướng hàng song rời rạc chiếu,
Trăng luồn khe giậu lập loè soi.
Bóng còn thoảng đó hồn dừng lại,
Sương vẩn in đây mộng tỉnh rồi.
Giữ lấy mùi thơm đừng xéo nát,
Mắt say nhập nhoạng mặc thây người.
枕霞舊友 - Chẩm Hà cựu hữu (Sử Tương Vân)

Bài này trong hồi 38.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Cúc ảnh