26/09/2022 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đỗ quyên hoa
杜鵑花

Tác giả: Thu Cẩn - 秋瑾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 25/05/2018 16:27

 

Nguyên tác

杜鵑花發杜鵑啼,
似血如朱一抹齊。
應是留春留不住,
夜深風露也寒凄。

Phiên âm

Đỗ quyên hoa phát đỗ quyên đề,
Tự huyết như chu nhất mạt tề.
Ưng thị lưu xuân lưu bất trú,
Dạ thâm phong lộ dã hàn thê.

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Đỗ quyên hoa nở, đỗ quyên gào
Như máu, như son cũng giống nhau
Muốn níu hồn xuân, xuân chẳng ở,
Đêm khuya, sương gió lạnh lùng sao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Cẩn » Đỗ quyên hoa