19/01/2021 22:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con gái chơi với con trai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2019 15:43

 

Con gái chơi với con trai,
Rồi sau cái vú bằng hai sọ dừa.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con gái chơi với con trai