04/10/2022 05:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giảm tự mộc lan hoa - Xuân oán
減字木蘭花-春怨

Tác giả: Chu Thục Chân - 朱淑真

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/12/2014 23:38

 

Nguyên tác

獨行獨坐,
獨唱獨酌還獨臥,
佇立傷神,
無奈輕寒著摸人!

此情誰見,
淚洗殘妝無一半?
愁病相仍,
剔盡寒燈夢不成。

Phiên âm

Độc hành độc toạ,
Độc xướng độc chước hoàn độc ngoạ,
Trữ lập thương thần,
Vô nại khinh hàn trước mô nhân!

Thử tình thuỳ kiến,
Lệ tẩy tàn trang vô nhất bán?
Sầu bệnh tương nhưng,
Dịch tận hàn đăng mộng bất thành.

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Đứng ngồi chỉ có một mình
Một thơ, một rượu, một tình, một ta
Thất thần, người lặng xót xa
Lạnh đem cái rét cắt da, coi thường

Tình này ai tỏ, ai thương?
Lệ rơi khôn rửa phấn hương nhạt nhoà
Sầu tuôn đứt nối gần xa
Đèn tàn, đáy đĩa, mộng ta không thành!
Theo các nhà phê bình Trung Quốc, đây là một trong những bài từ tả nỗi oán hận thành công bậc nhất, có thể sánh với Thanh thanh mạn của Lý Thanh Chiếu.
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Thục Chân » Giảm tự mộc lan hoa - Xuân oán