07/10/2022 02:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuý Đào Nguyên
醉桃源

Tác giả: Ngô Văn Anh - 吳文英

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 03:15

 

Nguyên tác

沙阿塘上舊遊嬉
盧郎年少時
一聲長笛月中吹
和雲和雁飛
驚物換
歎星移
相看兩鬢絲
斷腸吳菀草凄凄
倚樓人未歸

Phiên âm

Sa A đường thượng cựu du hy
Lư lang niên thiếu thời
Nhất thanh trường địch nguyệt trung xuy
Hoà vân hoà nhạn phi
Kinh vật hoán
Thán tinh di
Tương khán lưỡng mấn ty
Đoạn trường ngô uyển thảo thê thê
Ỷ lâu nhân vị quy

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hồ Sa A đùa rỡn còn ghi
Lư lang thủa thiếu thì
Tiếng trường địch thổi dưới trăng nghe
Theo mây theo nhạn đi
Kinh vật đổi
Ngán sao di
Cùng xem mái tóc se
Ruột mềm Ngô uyển cỏ xanh rì
Tựa lầu người chửa về
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Văn Anh » Tuý Đào Nguyên