03/07/2020 18:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Năm canh sáu khắc còn dư

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:28

 

Năm canh sáu khắc còn dư,
Thương chàng một nỗi tương tư đêm ngày.
Năm canh sáu khắc còn chầy,
Thương chàng một nỗi mình gầy xác ve.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Năm canh sáu khắc còn dư