04/10/2022 05:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự Lãng Châu lĩnh thê tử khước phó Thục sơn hành kỳ 3
自閬州領妻子卻赴蜀山行其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2015 22:43

 

Nguyên tác

行色遞隱見,
人煙時有無。
僕夫穿竹語,
稚子入雲呼。
轉石驚魑魅,
抨弓落狖鼯。
真供一笑樂,
似欲慰窮途。

Phiên âm

Hành sắc đệ ẩn hiện,
Nhân yên thì hữu vô.
Phó phu xuyên trúc ngữ.
Trĩ tử nhập vân hô.
Chuyển thạch kinh lị mị,
Phanh cung lạc dứu ngô.
Chân cung nhất tiếu lạc,
Tự dục uý cùng đồ.

Dịch nghĩa

Bóng đi thấy thấp thoáng,
Khói nhà người lúc có lúc không.
Người gánh đồ léo nhéo khi đi qua khóm trúc,
Trẻ con reo khi ngang đám mây.
Đá rơi làm cho quỷ dữ sợ,
Uốn cung, khỉ sóc lăn quay.
Đều gây thêm tiếng cười vui,
Như muốn an ủi lúc đường cùng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Dáng đi trông nhấp nhô,
Khói nhà thỉnh thoảng mới.
Trẻ nhỏ vướng mây kêu,
Người hầu chui trúc nói.
Đá rơi, quỷ ma kinh,
Căng cung, sóc khỉ lủi.
Được dịp cười cho vui,
Đường cùng tự an ủi.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tự Lãng Châu lĩnh thê tử khước phó Thục sơn hành kỳ 3