27/09/2023 12:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyết nhấp nhô như sóng
В поле чистом серебрится снег

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi demmuadong vào 31/08/2006 10:38

 

Nguyên tác

В поле чистом серебрится
Снег волнистый и рябой,
Светит месяц, тройка мчится
По дороге столбовой.

Пой: в часы дорожной скуки,
На дороге, в тьме ночной
Сладки мне родные звуки
Звонкой песни удалой.

Пой, ямщик! Я молча, жадно
Буду слушать голос твой.
Месяц ясный светит хладно,
Грустен ветра дальний вой.

Пой: "Лучинушка, лучина,
Что же не светло горишь?"

Bản dịch của Thuý Toàn

Tuyết nhấp nhô như sóng
Ngời sáng trên đồng quang
Trăng lưỡi liềm lai láng
Tam mã phóng trên đường

Hát nghe những khúc hát
Giải nỗi buồn trong đêm
Ôi, xiết bao thân thiết
Những lời ca ngang tàng!

Hát đi, bác xà ích!
Ta sẽ chăm chú nghe
Trăng liềm soi tịch mịch
Buồn tênh gió thoang xa

Hát đi: "Trăng, trăng đẹp
Sao trăng lại cứ nhoà?"
1833

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » Tuyết nhấp nhô như sóng