19/06/2024 09:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 160
160

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2014 23:22

 

Nguyên tác

The raindrops kissed the earth and whispered, -- "We are thy homesick children, mother, come back to thee from the heaven."

Bản dịch của Bằng Việt

Hạt mưa hôn mặt đất và thầm thì:
"Mẹ ơi! Chúng con là bầy con lưu lạc nhớ nhà, đã thành mây mãi tận trời cao, vẫn trở về với mẹ!"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 160