03/08/2021 18:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp vịnh kỳ 1
雜詠其一

Tác giả: Quách Dực - 郭翼

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2014 14:44

 

Nguyên tác

一枕北窗周易,
五弦南風舜琴。
自是無心富貴,
從教遁蹟山林。

Phiên âm

Nhất chẩm bắc song Chu Dịch,
Ngũ huyền nam phong Thuấn cầm.
Tự thị vô tâm phú quý,
Tòng giao độn tích sơn lâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cửa bắc Chu Dịch một gối
Gió nam đàn Thuấn năm dây
Tự coi không màng phú quý
Núi rừng ẩn tích am mây

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Dực » Tạp vịnh kỳ 1