02/02/2023 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề

Tác giả: Nguyễn Bình Phương

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 06/04/2008 11:35

 

Có người lính chống cằm nhìn vỏ đạn
Có đàn ri bay qua nóc nhà thờ
Có dòng suối chảy trên những tầng rễ
Có thiếu phụ chít khăn bằng sương

Đêm nay nước mắt giáng trần
Con đom đóm nhỏ xiu đêm nay lạc mẹ
Ngủ nhờ giấc ngủ trẻ con


Cho người Thái Nguyên

Không giày dép không áo quần
Trẻ con ùa ra từ mẹ
Và mặt trăng tết bằng rơm bị cháy

Những cặp tình nhân thở dài
Dắt nhau bỏ vào rừng tím
Ba vạn Chín nghìn đom đóm
Mơn man sáng giữa lòng sông
Cỏ bờ bên cuồn cuộn gió lùa

Mình cầu trời đừng mưa
Tôi cầu đêm đừng trăng
Trăng sáng quá hai ta thành lạnh

Tôi với mình chưa biết nằm mơ
Không giày dép không áo quần
Con gà trống gáy lanh canh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bình Phương » Không đề