14/11/2019 06:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên con đường cũ

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/12/2016 09:46

 

Trên con đường cũ
bông hoa nở
buổi chiều thơm tóc xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Trên con đường cũ