07/12/2022 22:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giải muộn kỳ 09
解悶其九

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 00:48

 

Nguyên tác

先帝貴妃今寂寞,
荔枝還復入長安。
炎方每續朱櫻獻,
玉座應悲白露團。

Phiên âm

Tiên đế, Quý phi kim tịch mịch,
Lệ chi hoàn phục nhập Trường An.
Viêm phương mỗi tục chu anh hiến,
Ngọc toạ ưng bi bạch lộ đoàn.

Dịch nghĩa

Minh Hoàng, Dương Quý Phi trước giờ đây đã yên mả rồi,
Trái vải vẫn được đưa vào Trường An.
Vùng nhiệt đới cứ tiếp tục dâng anh đào đỏ,
Nhà ngọc những muốn buồn lúc gặp tiết thu.

Bản dịch của Phan Ngọc

Tiên đế, quý phi đều vắng ngắt
Vải không còn chuyển đến Trường An
Phương Nam anh đào tiếp tục nộp
Điện ngọc lo chăng móc trắng tràn?
(Năm 767)

Từ bài này trở đi, Đỗ Phủ viết về trái vải và việc chuyên chở nó về kinh đô. Cũng có ý than cho thân phận kẻ sĩ không hanh thông như trái vải. Ý phỏng theo bài phú Lệ chi của Trương Cửu Linh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giải muộn kỳ 09