23/10/2021 02:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạn tự
雁字

Tác giả: Phạm Nhân Khanh - 范仁卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 24/08/2008 02:08

 

Nguyên tác

秋高澤國早寒生,
天外遙看雁字橫。
帶雨亂翻千點濕,
衝風斜草數行輕。
一聲霜信連雲起,
半幅鄉書伴月行。
笑我素無蒼頡志,
滿空鳥蹟不能名。

Phiên âm

Thu cao trạch quốc tảo hàn sinh,
Thiên ngoại giao khan nhạn tự hoành.
Đới vũ loạn phiên thiên điểm thấp,
Xung phong tà thảo sổ hàng khinh.
Nhất thanh sương tín liên vân khởi,
Bán bức hương thư bạn nguyệt hành.
Tiếu ngã tố vô Thương Hiệt chí,
Mãn không điểu tích bất năng danh.

Dịch nghĩa

Mùa thu đã muộn, đồng nước sinh rét sớm,
Xa trông bên trời hàng chữ nhạn giăng ngang.
Mang theo mưa, tung bay nước nghìn giọt,
Xông vào gió, thảo chếch chữ mấy hàng.
Một tiếng tinh sương, mây tầng nổi dậy,
Nửa bức thư nhà, theo trăng đi về.
Cười ta vốn không có chí của Thương Hiệt,
Dấu chân chim đầy trên không mà không biết gọi chữ gì.

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Thu già mặt nước lạnh lùng thay,
Một nét bên trời chữ nhạn bày.
Nghìn điểm tung ra mưa rải rác,
Vài hàng thoả xuống gió lung lay.
Đón tin sương tới cơn mây dựng,
Đưa bức thư về bóng nguyệt ngay.
Mình hổ tài thua Thương Hiệt trước,
Dấu chim chan chứa chữ khôn hay.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
Bản dịch trên "Nam phong tạp chí", số 116-1927.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhân Khanh » Nhạn tự