20/01/2021 06:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sằn huyện đồ thứ
莘縣途次

Tác giả: Lý Trường Hà - 李長霞

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2014 07:06

 

Nguyên tác

客路過莘野,
孤村落日低。
荒田多白鹵,
矮屋盡黃泥。
飢下呼群雀,
寒棲上距雞。
蕭條民業少,
生計憫蒼黎。

Phiên âm

Khách lộ quá Sằn Dã,
Cô thôn lạc nhật đê.
Hoang điền đa bạch lỗ,
Ải ốc tận hoàng nê.
Cơ hạ hô quần tước,
Hàn thê thượng cự kê.
Tiêu điều dân nghiệp thiểu,
Sinh kế mẫn thương lê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường lữ du ngang qua Sằn Dã
Thôn cô liêu chiều tối xuống dần
Ruộng bỏ hoang trắng màu nước mặn
Nhà nhỏ chìm trong đám bùn vàng
Chim sẻ đói kêu vang đáp xuống
Gà lạnh run co cẳng gù than
Cảnh tiêu điều dân cư ít ỏi
Lê thứ ôi thương xót vô vàn
Huyện Sằn thuộc Liêu Thành, Sơn Đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Trường Hà » Sằn huyện đồ thứ