22/01/2022 13:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoạn đường

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 13/05/2008 00:16

 

Nắng thu thiết gió cuối phường ly biệt
Biết đoạn đường thời đổi mấy tiết thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Đoạn đường