14/08/2020 01:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ chí Đà tấn phụng tống đương sự chư quân
初至沱汛奉送當事諸君

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2014 02:38

 

Nguyên tác

回首觚稜淚暗潸,
鶴書昨夜到松關。
當年豈乏中興佐,
聖世能容積病閒。
未死艱難愁白髮,
此生懶散愛青山。
故園忍負黃花約,
願放淵明三徑還。

Phiên âm

Hồi thủ cô lăng lệ ám san,
Hạc thư tạc dạ đáo Tùng quan[1].
Đương niên khởi phạp trung hưng tá,
Thánh thế năng dung tích bệnh nhàn.
Vị tử gian nan sầu bạch phát,
Tử sinh lão tán ái thanh san.
Cố viên nhẫn phụ hoàng hoa ước,
Nguyện phóng Uyên Minh[2] tam kính hoàn.

Dịch nghĩa

Ngoảnh nhìn lại góc cung điện giọt lệ thầm rơi,
Tờ chiếu đêm nọ đã đến cửa Tùng.
Hiện nay há thiếu người giúp sự nghiệp trung hưng,
Đời thánh quân có thể dung cho kẻ ốm lâu được nghỉ.
Chưa chết nhưng gian nan buồn đến bạc đầu,
Cuộc sống thế này bệnh lười phát sinh chỉ yêu thích núi xanh.
Nỡ phụ lời ước hoàng hoa với mảnh vườn cũ,
Những muốn như Uyên Minh lại trở về với ba luống cúc.

Bản dịch của Lê Phụng

Ngước nhìn thành nội lệ giàn
Tuân lệnh vua tới cửa Hàn đêm qua
Trung hưng nào thiếu tài ba
Xin vua cho kẻ bệnh già về hưu
Tóc sương buồn cảnh xế chiều
Non xanh nước biếc là điều ước mơ
Hoa vàng chót lỡ hẹn hò
Uyên Minh ba luốn vườn xưa xin về
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005
[1] Tên một cửa ải ở tỉnh Nhiệt Hà, Trung Quốc. Đây chỉ Đà Nẵng.
[2] Tên chữ của nhà thơ Đào Tiềm đời Tấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Sơ chí Đà tấn phụng tống đương sự chư quân