13/04/2021 15:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài thơ tặng một cô gánh nước

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2013 00:29

 

Vì nỗi thương người, phải nhọc mình,
Hai vai một gánh nặng đôi bình.
Sóng vơi giếng cạn, lòng đầy mãi,
Nắng dãi mưa dầm, gót chạy lanh.
Rưới cỏ thêm màu cho đất trắng,
Làm mưa chia sức với trời xanh.
Nhà nhà có nước là vui vẻ,
Chẳng quản công trình, chẳng kể danh.
(1929)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Bài thơ tặng một cô gánh nước