13/04/2021 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dang dở

Tác giả: Hữu Thỉnh - Nguyễn Hữu Thỉnh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2009 02:02

 

Hoa đã bỏ đi rồi
Mà bình còn đầy gió
Mỗi ngày anh có em
Lại chồng thêm dang dở
1995

Nguồn: Hữu Thỉnh, Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hữu Thỉnh » Dang dở