23/10/2021 21:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu thị lưỡng nhi
又示兩兒

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2015 10:26

 

Nguyên tác

令節成吾老,
他時見汝心。
浮生看物變,
為恨與年深。
長葛書難得,
江州涕不禁。
團圓思弟妹,
行坐白頭吟。

Phiên âm

Linh tiết thành ngô lão,
Tha thì kiến nhữ tâm.
Phù sinh khan vật biến,
Vi hận dữ niên thâm.
Trường Cát[1] thư nan đắc,
Giang Châu thế bất câm.
Đoàn viên tư đệ muội,
Hành toạ bạch đầu ngâm.

Dịch nghĩa

Theo thời cái già của ta cứ tăng,
Đôi lúc thấy tâm trạng các con.
Đời sống trôi nổi thấy rõ cái thay đổi của vật,
Mang theo nỗi ân hận với tuổi lớn dần.
Khó nhận được thư từ Trường Cát,
Nước mắt cho Giang Châu thì không ngưng chảy.
Mong được đoàn tụ cùng em trai em gái của ta,
Ông già đầu bạc cứ ngâm nga hết ngồi lại đi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ta già vì năm tháng,
Đôi lúc thấu lòng con.
Đời trôi thấy vật đổi,
Năm thêm, hận càng dồn.
Trường cát thư khó được,
Giang châu lệ cứ tuôn.
Các em mong đoàn tụ,
Già ngâm đứng ngồi luôn.
Xã nhật lưỡng thiên.
(Năm 767)

[1] Thuộc Hà Nam, quê Đỗ Phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hựu thị lưỡng nhi