21/04/2021 01:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai hoa
梅花

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2007 07:24

 

Nguyên tác

牆角數枝梅,
凌寒獨自開。
遙知不是雪,
為有暗香來。

Phiên âm

Tường giác sổ chi mai,
Lăng hàn độc tự khai.
Dao tri bất thị tuyết,
Vị hữu ám hương lai.

Dịch nghĩa

Ở góc tường có mấy nhành mai,
Khi rét tới, chỉ nở một mình.
Từ xa đã biết không phải là tuyết,
Vì có hương thoang thoảng bay tới.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Góc tường mấy nhành mai,
Trong rét nở mình ai.
Xa biết không phải tuyết,
Vì hương thoảng đâu đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Mai hoa