16/07/2020 21:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chỉ trảo kỳ 1
指爪其一

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/04/2020 22:11

 

Nguyên tác

吾年六十餘,
忽生兩指爪。
龍勢將蟠環,
玳色亦鮮好。
予壯爾未生,
爾生予已老。
予老惟爾知,
爾生恨不早。

Phiên âm

Ngô niên lục thập dư,
Hốt sinh lưỡng chỉ trảo.
Long thế tương bàn hoàn,
Đại sắc diệc tiên hảo.
Dư tráng nhĩ vị sinh,
Nhĩ sinh dư dĩ lão.
Dư lão duy nhĩ tri,
Nhĩ sinh hận bất tảo.

Dịch nghĩa

Tuổi ta đã sáu mươi có lẻ,
Bỗng nảy sinh ra hai móng tay.
Thế như con rồng uốn lượn,
Sắc như đồi mồi đẹp tươi.
Khi ta trai trẻ thì người chưa sinh,
Khi ngươi sinh thì ta đã già rồi.
Ta già rồi, chỉ có ngươi biết thôi,
Ngươi sinh, giận nỗi chẳng sinh sớm!

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Tuổi ta sáu mươi lẻ,
Bỗng sinh hai móng tay.
Thế như rồng uốn lượn,
Đẹp tựa đồi mồi bày.
Ta trẻ, mày chưa có,
Mày sinh, ta lão nay.
Ta già, riêng mày biết,
Giận chẳng sớm sinh mày.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Chỉ trảo kỳ 1