14/08/2020 00:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là con gái nhà Diêm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/10/2015 15:52

 

Em là con gái nhà Diêm,
Đến tháng lĩnh tiền được bốn hào hai.
Một hào thì để cho trai,
Hai hào biếu mẹ, hào hai ăn quà.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là con gái nhà Diêm