14/08/2020 01:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2016 17:37

 

Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn,
Âm can trời nhớ bạn ta xưa.
Bạn cũ xưa nay đà liệt bộ,
Giả khách đàng thượng lộ hỏi thăm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn (I)