25/07/2024 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ tiệt hạ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi MinhDien vào 01/11/2006 03:19

 

Thác bức rèm châu chợt thấy mà...
Chẳng hay người ngọc có hay đà...
Nét thu dợn sóng hình như thể...
Cung nguyệt quang mây nhác ngỡ là...
Khuôn khổ ra chiều người ở chốn...
Nết na xem phải thói con nhà...
Dở dang nhắn gửi xin thời hãy...
Tình ngắn tình dài chút nữa ta...
Bài thơ này, mỗi câu bị bỏ lửng phần cuối dùng, không tròn nghĩa để người đọc tự đoán lấy mà hiểu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thơ tiệt hạ