25/09/2023 14:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn ngữ của nhạc và thơ

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/06/2021 11:02

 

Dấu nặng
Nên chữ buồn chết đuối
Giữa dòng nhục sử thẫn thờ trôi
Tội lỗi núi sông làm sao xoá
Bia sử nào cho phép vẽ vời!?

Nốt lặng
Cho nhạc sầu thổn thức
Để người ca sĩ thả hồn trôi
Rụng xuống nhân gian niềm ray rức
Tiếng hát lời ca khóc thương đời...

Dấu hỏi
Cho chữ thành tiếng nói
Hỡi đấng cao xanh chín tầng trời
Vì đâu sông núi chừ bi uất
Điểm mặt vong nhân đến muôn đời

Nốt trắng
Cho nhạc dài hương thắm
Để người ca sĩ thả lời ngân
Lay động nhân tâm niềm sám hối
Để biết ăn năn trước lỗi lầm...
19.8.19

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Ngôn ngữ của nhạc và thơ