28/09/2022 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo dài chẳng nệ quần thưa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 10:48

 

Áo dài chẳng nệ quần thưa,
Bảy mươi có của cũng vừa mười lăm.
Khảo dị:
Áo dài chẳng nệ quần thưa,
Tám mươi có của cũng vừa mười lăm.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Áo dài chẳng nệ quần thưa