23/05/2022 18:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bố Cái đại vương

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 16/12/2010 17:50

 

Đường Lâm tiếp nối một người
Phùng Hưng phất ngọn gió trời ra uy
Núi sông rầm rập ngựa phi
Phá Đô hộ phủ, quân kỳ tung bay
La Thành, siết chặt vòng vây
Cao Bình Đô Úy lo rày mạng vong
Nhân dân thêm dịp nức lòng
Phá tan phủ trị, kiếm cung sáng ngời
Tiếc thay được mấy tráng trời
Ngôi sao sáng một vết rơi đêm trường
Người tôn Bố Cái đại vương
Nay đền còn ngát khói hương phụng thờ
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Bố Cái đại vương